Świadome, zgodne z wyznaczonymi standardami zarządzanie odpadami na co dzień powstającymi w warsztatach to konieczność. Podejmowanie działań proekologicznych jest nie tylko kwestią dobrej woli – w sposób jasny działalność serwisów w tym zakresie regulują przepisy prawa. Założeniem programu EKOPROFIT jest wsparcie Państwa w procesie gospodarowania odpadami.

Znaczna część odpadów powstających w serwisach jest niebezpieczna dla środowiska – w grupie tej znajdują się m.in. oleje przepracowane, filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe i chłodnicze, opakowania ciśnieniowe, czyściwo, elementy z tworzywa sztucznego, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny, akumulatory, opony , złom itd. Niektóre z odpadów mogą jednak zostać poddane recyklingowi.

Korzyści z udziału w programie EKOPROFIT dla warsztatu:

• działalność zgodna z przepisami,
• uniknięcie kar administracyjnych,
• bezpieczeństwo pracowników,
• podwyższanie standardów,
• pozytywny wizerunek wśród klientów – „serwis ekologiczny”,
• wyróżnienie na tle konkurencji,
• obsługa przez profesjonalną firmę,
• pomoc w obsłudze Elektronicznej Platformy do potwierdzenia wysyłki towarów wrażliwych,
• bezpłatne szkolenia z gospodarki odpadami w serwisie samochodowym.

Dzięki udziałowi w projekcie EKOPROFIT serwis:
• otrzymuje kontakt do rzeczoznawców biegłych w zakresie ochrony środowiska,
• nie musi wystawiać Kart Przekazania Odpadu,
• uzyskuje pomoc w napisaniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
• otrzymuje pomoc w wypełnieniu sprawozdania do marszałka województwa za wytworzone odpady,
• nie musi uiszczać opłat za obsługę prawną w dziedzinie przepisów ochrony środowiska,
• bezpłatnie używa pojemników do gromadzenia odpadów (beczki 200 l, pojemniki DPPL),
• otrzymuje tabliczki oraz nalepki do oznakowywania miejsc gromadzenia odpadów.

Szczegóły dotyczące typów i częstotliwości odbioru odpadów będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb serwisów biorących udział w projekcie. Warunkiem udziału w programie EKOPROFIT jest podpisanie stosownej umowy z firmą wskazaną przez Moto-Profil, zajmującą się kompleksowym programem odbioru odpadów niebezpiecznych.

Przygotowywany jest również projekt refinansowania kosztów poniesionych przez serwis na program odbioru odpadów niebezpiecznych. Informację o uruchomieniu takiego projektu przekażemy w osobnym komunikacie.

2018-04-26T19:02:11+00:00

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress