Zlecenie usługi B+R. 2018-04-26T19:02:09+00:00

Informujemy, że projekt pn. „Zlecenie usługi B+R w celu weryfikacji koncepcji stworzenia platformy obsługi sprzedaży części samochodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje, Osi Priorytetowej nr 1 „ Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest pozyskanie wiedzy w zakresie możliwości i zasadności realizacji prac B+R, a następnie wdrożeniowych, związanych z projektem polegającym na stworzeniu platformy obsługi sprzedaży części samochodowych (POSCS). Oczekujemy, iż w wyniku zrealizowanej usługi uzyskamy odpowiedź na pytanie: „Czy zasadne w aspekcie ekonomicznym jest przeprowadzenie prac B+R oraz kolejno prac wdrożeniowych nad platformy obsługi sprzedaży części samochodowych?”.

 

Wartość projektu:  61 500,00 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich:  42 500,00 zł

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress